Hushålls- eller funktions

PRODUKTER

Produkternas grundfiguration, som delvis grundas från utveckling hos Chalmers och Lunds Tekniska Högskola, är utmärkt för områden där produkternas egenskaper att lösa fett, ta bort kalk och allmänt tvätta bort grovsmuts är bland det bästa på marknaden.

”Kök, Bad, Interiör och Golv”, utmärkta egenskaper att lösa fett, ta bort kalk och allmänt tvätta bort grov-/finsmuts. Kök och Bad deltog i upphandling som ”white label” hos ICA år 2015–2016 och testerna som genomfördes på ICA resulterade i topp 3.

”Tvätt”, flytande tvättmedel som löser smuts och fett effektivt i både varmt-, kallt-, salt- och sötvatten. Utmärkta egenskaper för effektiv rengöring av funktionskläder.

”Deo+”, flytande biologisk lukt/odörborttagare att användas i samband med tvätt. Enkel och effektiv dosering för att motverka lukt/odör på tex. funktionskläder. Produkten består av ytaktiva ämnen och mikro-organismer/verksamma enzymer.

”Luktfri”, biologisk lukt-/odörborttagare i brukslösning. Tar effektivt och enkelt bort oönskad lukt och odör.Utmärkt mot illaluktande skor, våt djurpäls, svett, hushållsavfall och områden där bakterier som skapar dålig lukt och odör trivs. Produkten består av ytaktiva ämnen och mikro-organismer/verksamma enzymer.

Produkterna tillverkas lokalt i Skåne.

(Säkerhetsdatablad erhålls via e-post på begäran)

Vattenfall - ren miljö

HUSHÅLL

BAD

Löser snabbt och effektivt upp fett, olja, kalk och annan smuts.

Biologiskt lätt nedbrytbart.

Färdigblandad, klar att användas. Enkel och snabb applicering.

KÖK

Löser snabbt och effektivt upp fett, olja och annan smuts.

Biologiskt lätt nedbrytbart.

Färdigblandad, klar att användas. Enkel och snabb applicering.

INTERIÖR

Löser snabbt och effektivt upp fett, olja och annan smuts.

Biologiskt lätt nedbrytbart.

Färdigblandad, klar att användas. Enkel och snabb applicering.

GOLV

Löser snabbt och effektivt upp fett, olja och annan smuts.
Biologiskt lätt nedbrytbart.
Koncentrat. Enkel dosering och effektivt resultat.

FUNKTION

LUKTFRI

Tar effektivt och enkelt bort oönskad lukt och odör. Utmärkt mot illaluktande skor, träningsväskor, våt päls, svett, hushållsavfall och andra områden där bakterier trivs. Biologiskt lätt nedbrytbart.

Färdigblandad, klar att användas. Enkel och snabb applicering.

TVÄTT

Löser snabbt och effektivt upp fett, olja och annan smuts. Utmärkt för tvätt av funktionskläder.

Biologiskt lätt nedbrytbart.

Färdigblandad, klar att användas. Enkel och snabb dosering.

DEO+

Effektiv lukt/odörborttagare för funktionskläder i samband med Tvätt.

Biologiskt lätt nedbrytbart.

Färdigblandad, klar att användas. Enkel och snabb dosering.