Biologiskt nedbrytbara

MILJÖ

Produkterna är biologiskt lätt nedbrytbar och miljöanpassad, ingående ingredienser uppfyller  kraven från flertalet etablerade inom miljömärkning.  Produkterna baseras och har beräknat högt index på förnyelsebara råvaror från certifierade plantager, så kallat RSPO/RCI Index, allt för att skydda och bevara våra regnskogar.

Vattenfall - ren miljö